Enllaços ICE

 

En aquest apartat podeu trobar recollides totes les iniciatives que l'ICE està duent a terme durant aquesta situació d'emergència. L'estratègia es basa en 6 eixos que us detallem a continuació.

Cursos de l'ICE

L'ICE ha generat una oferta de cursos específics, especialment pensats per respondre els dubtes que ens apareixen en aquests moments. Els podeu visualitzar a l’enllaç següent, que recomanem consultar periòdicament, donat que l’oferta s'anirà actualitzant.

 

Butlletí Notícies EpICEntre

Butlletí especialment enfocat al repte docent que ha generat el confinament, i el canvi abrupte a la docència no presencial.

 

Repositori d'eines

Espai repositori d'eines, consells, bones pràctiques, exemples i informacions vàries, interessants per passar a l'escenari online. L'ICE encoratja a que els ajudem a enriquir-lo i promocionar-lo.

 

Eina de recolzament i ajuda al PDI

S'ha creat una eina de recolzament i ajuda al PDI, via PODCAST, que respon a les qüestions i sensibilitats docents excepcionals del moment, de forma agrupada i seleccionada per millorar-ne la utilitat per a tot el PDI.

 

FAQs de l'ICE

S'ha creat i generat les respostes d'una línia de FAQ's per tot el PDI, on es publiquen les respostes a les preguntes concretes sobre docència no presencial que l'ICE va rebent.

 

Estratègia de xarxes

L'ICE ha establert una estratègia a xarxes socials Ttwitter) per fer costat i encoratjar al PDI, recolzar-lo, i recollir i fer ressò d'aquelles accions positives de docència online amb una etiqueta, #ExperiènciesDocènciaOnlineUPC, que suma a la ja antiga #QualitatDocentUPC. Us animem a que ens envieu aquells exemples i documents que puguin ser útils per tota la comunitat UPC des dels centres docents.