El contingut d'aquest web està adreçat al PDI, PAS i estudiantat de l'ESEIAAT. Cal identificar-se per a poder accedir-hi. 

L'estudiantat de l'ESEIAAT pot accedir a material específic a l'apartat "Calaix de l'estudiantat"

Si no hi pots accedir, contacta amb nosaltres 

Objectiu

L'objectiu d'aquest lloc web és compartir experiències referents a la docència en remot. És un lloc que anem construint i en el que ens agradaria que tots els que vulgueu, hi participeu en la creació de continguts.

Aquesta iniciativa no pretén substituir la feina del serveis corporatius de la UPC, com ara l'ICE o els serveis informàtics. Aquest lloc pretén ser un punt de trobada interactiu, on es centralitzi tot el contingut que s'està generant per donar suport al PDI per tal de que pugui seguir impartint docència en aquesta situació excepcional.

Superarem el repte!!

Sessions

La nostra intenció és anar recollint les necessitats del PDI de l'ESEIAAT, i fer sessions pràctiques de forma telemàtica per tal de cobrir-les. En aquest formulari ens podeu fer arribar propostes i/o sol·licituds que gestionarem el més ràpidament possible:

Propostes i/o sol·licituds

Lideratge i participació

Aquesta iniciativa la lidera l'equip directiu de l'ESEIAAT, però ens agradaria que tota la comunitat de la ESEIAAT ens ajudes a generar contingut. En aquests moments hem de ser àgils i ens hem d'ajudar entre tots. Així doncs, tots aquells que vulgueu ajudar a generar contingut sereu benvinguts.